เช่าชุดครุยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับบัณฑิตรับปริญญา

ตัวเลือกแบบชุด 

  • ปริญญาตรี (4ปี) ค่าเช่า 500 ประกัน 1500 บาท
  • ปริญญาโทบัณฑิต (ตรี6ปี) คณะแพทย์ ทันตะแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชที่เรียน 6 ปี ค่าเช่า 600 ประกัน 1500 บาท
  • ปริญญาโทมหาบัณฑิต ค่าเช่า 600 ประกัน 1500 บาท

สิ่งของที่จะได้รับ

  1. ตัวชุด
  2. แถบสีคณะ
  3. หมวกและพู่หมวก
  4. ถุงคลุมชุด
  5. ไม้แขวนชุด

หมายเหตุ ชุดครุยและชุดสูทสำหรับบัณฑิตชาย/บัณฑิตแต่งชาย กรุณาทำรายการเช่าเพิ่มเติมค่ะ

0
0