เครื่องแบบชุดคอแบะนายทหาร/นายตำรวจ

  • เครื่องแบบชุดคอแบะนายทหาร/นายตำรวจ (ไม่รวมเครื่องหมายและเสื้อเชิ้ตเขียวอ่อน)
  • เฉพาะชุดคอแบะ ไม่รวมเครื่องหมายและเสื้อเชิ้ตเขียวอ่อน ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 4000 บาท
0
0