ชุดครุยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สั่งตัด)

  • ปริญญาตรี (4ปี)
  • ปริญญาโทบัณฑิต (ตรี6ปี) คณะแพทย์ ทันตะแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชที่เรียน 6 ปี
  • ปริญญาโทมหาบัณฑิต
  • ปริญญาเอก
  • สินค้าสั่งตัด ใช้เวลาดำเนินการ 60 วันทำการ
  • สอบถามเพิ่มเติมติดต่อร้าน โทร 053-212464
0
0