ชุดครุยเนติบัณฑิต

ชุดครุยทนายความ พร้อมแถบบ่าสีทองมีเนื้อผ้าให้เลือก 2 ชนิด
ได้แก่ ผ้าไดมอนพรีส และ ผ้าไหมสวิส

  • ผ้า ไดมอนพรีส บ่าดิ้นใน เริ่มต้นที่ 2500 บาท
  • ผ้า ไดมอนพรีส บ่าดิ้นนอก เริ่มต้นที่ 3000 บาท
  • ผ้า ไหมสวิส บ่าดิ้นใน เริ่มต้นที่ 4000 บาท
  • ผ้า ไหมสวิส บ่าดิ้นนอก เริ่มต้นที่ 4500 บาท
0
0